١٣٩٩/٠٢/٢١

یک شهر همدلی

توزیع بسته های آموزشی و فرهنگی تهیه جزوات آموزشی دروس تدریس شده در فضای مجازی و تحویل آنها به دانش آموزان درب منزل

نظرات