١٣٩٩/٠٩/١١

برگزاری دومین جلسه شورای دبیران

یادآوری نکاتی درباره روش برخورد با دانش آموزان در فضای مجازی

صورت جلسه شورای دبیران

 

تشکر و قدر دانی  از تمام همکاران بابت تولید محتواها و آموزش های مجازی در سه ماه گذشته

نکات لازم به ذکر در محیط کلاس ادوبی کانکت (حضور و خروج  به موقع در آغاز یا پایان کلاس – اطلاع رسانی حضور و غیاب های کلاسی به سرکار خانم ترکی زاده – حتی الامکان از تصویر هم استفاده کنید- از بچه ها گاهی بخواهید تصویر بدهند- آموزش های لازم  خود را در جهت کار کردن در محیط ادوبی کامل کنید).

به روز بودن همه همکاران در فضای مجازی

بارگذاری تمام مطالب  دبیر در سایت و  پنل همکاران توسط دبیر و یا معاونان آموزشی

 بارگذاری سوالات 3 روز قبل از تاریخ آزمون توسط دبیران

چنانچه در بارگذاری سوالات خود موفق نشدید 3 روز قبل از آزمون سوالات خود را به معاونان آموزشی تحویل دهید.

 لطفا در زمان آزمون های هماهنگ مدرسه از گذاشتن آزمون های کلاسی خودداری کنید.

شرایط روحی دانش آموزان را در شرایط کرونا درک کنیم و سعی کنیم استرس و فشار بچه ها را به عنوان مربی مدیریت کنیم.

 کاربرگ نمونه سوالات پویش توسط مجتمع رهپویان با همکاری مجموعه پویش تهیه شده است و در اختیار دانش آموزان و دبیران جهت استفاده از آن به عنوان نمونه سوالات گذاشته می شود.( لطفا در سر کلاس ها از  آن ها استفاده کنید.) 

دقت به پیام های ارسالی از سوی کادر مجموعه در گروه دبیران 

در هفته آینده یک جلسه - بدون حضور کادر اجرایی دبیرستان - با حضور مدیر مجتمع جناب آقای عسکر نژادی خواهیم گذاشت.

بانک سوالات مُنتا توسط مجتمع آموزشی تهیه شده است و به زودی در اختیار همکاران قرار خواهد گرفت.

نظرات