١٣٩٩/٠٩/١۵

آموزش سایت همگام

نحوه انجام آزمون مشاوره ای در سایت همگام ویژه دانش آموزان متوسطه اول به ویژه پایه نهم

مهلت ازمونهای غربالگری نماد و سلامت روانی رفتاری. همه پایه ها تا پایان اذر ماه سال جاری

مهلت آزمون رغبت و توانایی و یژه پایه نهم تا پایان دی ماه سال جاری

لطفا جهت دریافت رمز عبور سامانه همگام به پنل شخصی خود مراجعه کنید و در صورت هرگونه مشکل به معاون اجرایی اموزشگاه تماس بگیرید.

نظرات