١٣٩٩/٠٩/١۶

تنفس صبحگاه مجازی

در صبحگاه مجازی مدرسه  چه خبره؟؟!

شنبه ها: کلیپ

یکشنبه ها: حرف حساب

دوشنبه ها: دعای عهد

سه شنبه ها:نرمش و نشاط

چهارشنبه ها: داستان خوانی

 

حضور تمامی دانش آموزان در محفل صبحگاهی الزامیست.

 

ساعت صبحگاه 7:40 تا 7:50

 

نظرات