١٣٩٩/٠٩/١۶

پای درس استاد

اکوآلایزر سخنرانی حجت الاسلام انجوی نژاد در مدارس دخترانه شهدای رهپویان وصال

شرح حدیث "طلب العلم فریضه..."

علم چیست؟

آموختن کدام علم واجب است؟

پاسخ را از زبان استاد بشنویم.

نظرات