١٣٩٩/١٠/٠٧

طرح تشکیلاتی دانه های تسبیح

 

 

اگر می‌خواهی نماز اول وقت برایت به یک عادت روزانه تبدیل شود در طرح تشکیلاتی دانه های تسبیح با ما همراه شو:

 

100عدد دانه تسبیح آماده کن. هر نوبت که نمازت را اول وقت خواندی یکی از دانه‌ها را به نخ بکش. 

اگر هر سه نوبت نمازت را اول وقت بخوانی بعد از سی و سه روز 99تا از دانه‌ها را به نخ کشیده‌ای، حالا که این کار برایت به یک عادت خوب تبدیل شده صدمین دانه را به نشانه تلاشت برای این کار به نخ بکش. 

می‌توانی تسبیحت را همراه با یک روایت برای نماز اول وقت به یکی از نزدیکانت هدیه بدهی تا یک قدم برای ایجاد این عادت خوب در دیگران برداشته باشی. 

 

 از تسبیحت عکس بگیر و برای ما با  #دانه های_تسبیح ارسال کن. 

 

 در این مأموریت دوبار می‌توانی شرکت کنی، یک‌بار در شروع کارت، وقتی هنوز دانه‌های اول تسبیح را به نخ کشیده‌ای و یک‌بار وقتی تسبیح تمام شد و خواستی به کسی هدیه دهی!

 

یه جایزه غافلگیرکننده هم در روز میلاد حضرت زهرا(س) به تیم های منتخب این طرح اهدا خواهد شد.

 

نظرات