١٣٩٩/١٠/٠٧

طرح ویژه معلم یار

این بار جای معلم و دانش آموز عوض شد!

تصمیم گرفتیم فرصتی را به دانش آموزان بدهیم تا با عنوان معلم یار فضای دلنشین معلمی و تدریس را تجربه کنند.

 

ما از انجام این کار چند هدف داریم که عبارتند از تقویت قدرت بیان و افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان و همچنین یادگیری شیوه های درست انتقال مفاهیم و کلاس داری 

در این طرح دانش آموزان در جایگاه معلم قرار گرفتند و اشکالات درسی همکلاسی های خودشان را  با زبان همسالان خود رفع نمودند.

نظرات