١٣٩٩/١٠/١٠

تجربه تولید کتاب صوتی در درس کار و فناوری

همونطور که می دونید کتاب کار و فناوری یکی از دروس جذاب مدرسه است

یکی از سرفصل های کتاب کار و فناوری، تولید و ساخت مستند است .

به دلیل شرایط کرونا امکان تولید مستند وجود نداشت بنابراین تصمیم گرفتیم به جای ساخت مستند، تولید کتاب صوتی رو در برنامه قرار بدیم .

خانم محبتی دبیر توانمند کار و فناوری، بچه ها رو به گروه های مختلف تقسیم کردند .

هر گروه یک کتاب رو انتخاب کردند.

سرگروه ها از بچه ها تست صدا گرفتند و هر دانش آموز یک شخصیت رو برعهده گرفت.

در نهایت صوت ها توسط سرگروه ها تجمیع شد و صداگذاری مناسب انجام شد.

کار جالبی که دانش آموزان انجام دادند رعایت قانون کپی-رایت و گرفتن اجازه از ناشرین کتاب ها بود. 

کتاب صوتی یک روز سگ و گربه ای

نظرات