١٣٩٩/١٠/٢٣

مباحث تربیتی استاد عیدی

مقوله تربیت پیچ و خم های زیادی دارد. 

در این قسمت از سلسله آموزش ها سعی کردیم تا مباحثی مثل دروغ گویی، آرزوها، واقعیت و حقایق را برای شما عزیزان مطرح کنیم .

دانلود کلیپ

 

دانلود کلیپ

 

دانلود کلیپ

 

دانلود کلیپ

دانلود کلیپ

نظرات