١٣٩٩/١١/٠٧

راهیابی به مرحله کشوری لیگ پایا

لیگ پایا یک لیگ های علمی است.

یک تیم از مدرسه رهپویان به سرپرستی خانم آمنه محبتی به مرحله کشوری لیگ پایا راه پیدا کردند.

به همین مناسبت، هدیه و لوح تقدیری به رسم یادبود به دانش آموزان عزیز تقدیم شد.

 

 

نظرات