١٣٩٩/١١/١٢

زنگ انقلاب

به مناسبت این روز بزرگ و باشکوه در مدرسه برنامه ای به صورت مجازی برگزار شد.

همزمان با سالگرد ورود امام خمینی عزیز به ایران زنگ انقلاب نواخته شد.

نظرات