١٣٩٩/١٢/٠١

آماده سازی تئاتر مدرسه

بچه های مدرسه در حال تمرین برای جشنواره تئاتر هستند.

 

مربیگری این تئاتر بر عهده سرکار خانم عینی از مربیان و هنرمندان توانای این عرصه است.

به امید موفقیت برای همه دانش آموزان ایران زمین

نظرات