١٣٩٩/١١/٢٨

طنز زنگ تفکر و خلاقیت

بچه ها امروز در درس تفکر یک تمرین خلاقانه داشتند.

در این تمرین معلم برای بچه ها داستان نیمه تمام را بیان کرد و بچه ها به دلخواه خود این داستان را ادامه دادند.

بشنوید کلیپ طنزی از ادامه ماجرا ...

نظرات