١٣٩٩/١٢/٠٣

جلسه انجمن اولیا و توزیع کارنامه نیمسال اول پایه هفتم

برگزاری جلسه آموزش خانواده با موضوع : چالش های دانش آموزان در فضای مجازی و راه حل های آن

به همراه ارائه کارنامه پایان ترم اول  و دیدار دبیران با اولیاء

 

در این جلسه که با حضور مشاور محترم جناب آقای دکتر مومن زاده برگزار شد  مشکلات دانش آموزان  و والدین در فضای مجازی بررسی و راه حل های  رفع این مشکلات ارائه گردید .

 

نظرات