١٣٩٩/١٢/٠٣

جلسه انجمن اولیا و توزیع کارنامه نیمسال اول پایه هشتم

برگزاری جلسه آموزش خانواده با موضوع : چالش های دانش آموزان در فضای مجازی و راه حل های آن

به همراه ارائه کارنامه پایان ترم اول  و دیدار دبیران با اولیاء

در این جلسه که با حضور مشاور محترم جناب آقای دکتر خرمشکوه برگزار شد. ریشه اصلیمشکلات دانش آموزان و والدین شناسایی و بررسی شد.

نظرات