١٣٩٩/١٢/٠٣

جلسه انجمن اولیا و توزیع کارنامه نیمسال اول پایه نهم

برگزاری جلسه هدایت تحصیلی با حضور دانش آموزان و اولیا

به همراه ارائه کارنامه پایان ترم اول  و دیدار دبیران با اولیاء

در این جلسه که با حضور جناب آقای دکترباقری (مشاور اداره کل آموزش و پرورش و مجتمع رهپویان وصال ) برگزار گردید، نحوه انتخاب رشته تحصیلی و حد نصاب نمرات لازم برای ورود به هر رشته بررسی گردید. دراین جلسه دبیران دروس علوم و ریاضی پیرامون وضعیت تحصیلی با دانش آموزان گفت و گو کردند.

نظرات