١٣٩٩/١٢/١۶

هفته درخت کاری

هفته درختکاری گرامی باد   

 محیط زیست به یاری شما نیازمند است 

حتی پرورش و کاشت یک گیاه کوچک  هم محیط زندگی شما را زیباتر و روحیه ی شما را شادتر می کند.                                         

                     

 

  کلیپ زیبای روز درختکاری  با تشکر از دانش آموزان عزیز پایه نهم خانم زینب پیروی  نژاد و خانم فاطمه زهرا جعفری                                          

نظرات