١٣٩٩/١٢/١۶

بازارچه کسب و کار خوارزمی

دانش آموزان در حال انجام تجربه هیجان انگیزی هستند.در دنیای مجازی بچه ها دست به تولید و فروش و کارآفرینی مجازی کرده اند و بزودی امکان خرید اینترنتی این محصولات زیبا و خلاقانه برای دانش آموزان فراهم می شود.

دانش آموزان عزیز خانم ها اسماعیلی و چمن باز 
 
دانش آموزان پرتلاش خانم ها موسوی و رهبرماه
 
دانش آموز عزیز خانم مختاری
 
دانش آموز عزیز خانم حسین نژاد
 
دانش آموز عزیز خانم حائری
 
دانش آموزان عزیز خانم ها حجت نژاد و زارعی
 
دانش آموزان گرامی خانم ها قنواتی و حسینی
نظرات