١۴٠٠/٠٢/٠٧

روز شمار هفته سلامت

 "یكم لغایت هفتم اردیبهشت ماه" هر  ساله به عنوان هفته سلامت نامگذاری می شود.

شعار امسال:

ساختن جهانی عادلانه تر و سالم تر

به امید تحقق هرچه زودتر و کامل این شعار در سایه ولایت و حکومت عدل گستر یگانه منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر (عج)

نظرات