١۴٠٠/٠٢/١۴

جشن میلاد امام حسن (ع)

تا ابد هر چه کریم است به قربان حسن (ع)

 

امروز همه بچه ها به جشن کریم اهل بیت(ع) در فضای مجازی دعوت بودند.

برنامه جشن با قرآن تصویری آغاز شد و در ادامه مسابقات تصویری و هوش برگزار گردید. در پایان جشن، برندگان جوایز خود را به خانواده های نیازمند اهدا کردند.

نظرات