١۴٠٠/٠٣/٠١

حضور سبز دانش آموزان در مدرسه

حضور سبز دانش آموزان جان دیگری به مدرسه بخشید

امروز پس از ماه ها آموزش غیر حضوری، شاهد حضور پرشور دانش آموزان در مدرسه بودیم. تخته و میز و نیمکت ها هم بی صبرانه این لحظه را به انتظار نشسته بودند.

 

نظرات