١۴٠٠/٠۵/١٠

تئاتر (مسابقه طنز)

گروه تئاتر باشگاه نوجوانان مدرسه اقدام به برگزاری تئاتر طنز با موضوع مسابقه ، در جشن غید غدیر کرده است

دیدن این کلیپ خالی از لطف نیست.


کلمات کلیدی

کلمات کلیدی:نظرات