١۴٠٠/٠۶/٠٧

کلاس های تقویتی مجازی آغاز شد.

کلاس های تقویتی مجازی آغاز شد....

 

این آموزشگاه به منظور آمادگی بیشتر در امر تحصیل و تحقق اهداف علمی و آموزشی نظام نامه رهپویان وصال و تقاضاهای مکرر والدین اقدام به برگزاری کلاس های ریاضی، علوم و ادبیات کرده است. 

 

 این کلاسها 5 جلسه مفید می‌باشد که دروس پیش نیاز سال تحصیلی جدید تدریس می‌گردد شرکت دانش‌آموزان در این کلاسها الزامی می‌باشد.

در صورت مساعد بودن شرایط با رضایت اولیاء محترم امکان برگزاری کلاسها به صورت حضوری فراهم میگردد


نظرات