١۴٠٠/٠۶/٠٧

یک فنجان کتاب

یک فنجان کتاب  

 

کتاب های مسابقه کتابخوانی محرم، ویژه والدین و دانش آموزان رهپویانی تمام مقاطع رسید.

عزیزانی که کتاب ها را سفارش و خریداری کردند تا روز سه شنبه 10 شهریور مهلت دارید با مراجعه به مدرسه کتاب ها را دریافت نمایید.

امتیازات ویژه برای شرکت کنندگان در طرح های کتابخوانی در نظر گرفته خواهد شد.

زمان مسابقه آنلاین کتابخوانی: یکشنبه 21 شهریور

 


نظرات