١۴٠٠/٠٧/١۴

پیش به سوی تحول و تحقق نظام نامه رهپویان وصال _ گام اول

پیش به سوی تحول و تحقق نظام نامه رهپویان وصال

گام اول: غربالگری

احتراما به استحضار میرساند مجتمع آموزشی شهدای رهپویان وصال جهت پیشگیری و تشخیص اولیه ناهنجاری های ساختاری قامتی و عضلانی شامل ناهنجاری های كف پای صاف، زانو پرانتزی ، زانو ضربدری ، زانو عقب رفته ،قوز پشتی، گودی كمر،انحراف ستون فقرات و ... كه با هدف تشخیص اولیه و زود هنگام آسیب های ناشی از سبك زندگی نامناسب و زندگی كم تحرك برای اولین بار در شیراز به وسیله بادی كامپوزیشن و انجام معاینه بالینی توسط متخصصین حركات اصلاحی بررسی میگردد تا عوارض ناشی از این ناهنجاری ها به حداقل رسیده و منجر به كمر درد ،زانو درد،خستگی زود رس و در نهایت كاهش عملكرد جسمانی نشود.

 

زمان انجام غربالگری دانش آموزان دبیرستان:

دوشنبه 20 تا 22 مهر

هزینه غربالگری با 50 درصد تخفیف50 هزار تومان می باشد.

شماره کارت جهت واریز:

6037997126716993

 

لطفا پس از واریز، فیش خود را با ذکر نام به شماره 09337106244 ارسال فرمایید.

لازم به ذکر است که انجام غربالگری برای تمام دانش آموزان الزامیست.

تحقق نظام نامه رهپویان

گام اول

 


نظرات