١۴٠٠/٠٧/٢۶

کلیپ پایان فاز اول غربالگری

پیش به سوی تحول و تحقق نظام نامه رهپویان وصال

 

کلیپ پایان فاز اول غربالگری

ضمنا آن دسته از عزیزانی که موفق به انجام طرح نشدند حتما با بنده تماس بگیرند.

09336106244

 

مجتمع دخترانه شهدای رهپویان وصال

 


نظرات