١۴٠٠/٠٨/٢٠

آزمون سنجش آغازین

دبیرستان دخترانه رهپویان وصال برای بالا بردن سطح علمی دانش آموزان اقدام به برگزاری کلاس های پیش نیاز درسی نموده است و در پایان از دروس تدریس شده، آزمون سنجش آغازین  برگزار کرده تا سطح علمی دانش آموزان را ارزیابی کند


نظرات