١۴٠٠/١١/٠۵

سالگرد شهادت سردار دلها

دانش آموزان رهپویان  به مناسبت سالگرد شهادت سردار دلها نماهنگ های اماده کردند  و در گروه های مجازی انتشار دادند و استوری های مشترک گذاشتند و همگی در این روز ناراحت کننده پروفایل های مشترکی از عکس حاج قاسم قرار دادند.

پروفایل مشترک

 


نظرات