١۴٠٠/١١/٠۵

سوگواره شهادت بانوی بی نشان

سوگواره شهادت بانوی بی نشان

"بیرق ماندگار" حکایتی است بارانی از محله واژه ها، محله ای که در فراق مادر، غم ماتم گرفته اند. خانه به خانه این محله را گشته و واژه ها را التماس کرده ام که قصه مادر را تا خط آخر برایم بگویند؛ اما واژه ها هیچ یک تاب تحمل بار مصیبت مادر را ندارند.

آسمان محله واژه های همیشه ابری است.

ابرها کارشان سد کردن راه دل هاست تا همیشه دل ها گرفته قصه مادر باشند.

 

به مناسبت شهادت بانوی مهربانی ها ،دانش آموزان دبیرستانی جهت دیدن نمایش بیرق ماندگار استقبال کردند 

ومراسمی جداگانه جهت سوگواری این بانو در حسینیه با حضورحجت السلام انجوی نژاد برگزار گردید.


نظرات