١۴٠٠/١٢/٠٣

رتبه های برتر کلاسی ترم اول

 رتبه‌های برتر کلاسی در امتحانات ترم اول 

 

موفقیت اتفاقی نیست....

تلاش و کوشش شما دانش‌آموزان عزیز را ارج نهاده و موفقیت شما را تبریک می‌گوییم.

 

 

دبیرستان شهدای‌رهپویان‌وصال


نظرات