١۴٠٠/١٢/٠٧

جلسه انجمن اولیاء و ارائه کارنامه

جلسه انجمن اولیاء با حضور حجت الاسلام انجوی نژاد  و جناب مهندس عسکر نژاد جهت ارائه کارنامه و توضیح شرایط حضوری مدرسه برگزار شد.

موضوع سخنرانی : مشکلات دانش آموزان در نوجوانی


نظرات