١۴٠٠/١٢/١۴

منتخبین جشنواره حافظ خوانی

 

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند                          واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند 

بیخود از شعشعه پرتو ذاتم کردند                                          باده از جام تجلی صفاتم دادند

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی                                آن شب قدر که این تازه براتم دادند

 

 

سخن سرایی دانش آموزان رهپویان در مسابقه حافظ خوانی

برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات رهپویان  وصال 

 

زهرا نورمحمدی

زهرا بقاء

فاطمه عزت حقیقی

مریم فهندژسعدی

فاطمه سادات میر ابراهیمی


نظرات