١۴٠٠/١٢/٢٣

المپیاد لیگ علمی پایا

برگزاری المپیاد لیگ علمی پایا در مدرسه 

دانش آموزان پایه هفتم و نهم 

به امید موفقیت روز افزون شما عزیزان


نظرات