١۴٠٠/١٢/٢۶

قرآن پژوهان پرتلاش کسب مقام برتر ناحیه و راهیابی به مرحله مقدماتی استان را به تمامی عزیزان تبریک میگوییم

برگ زرینی دیگر در دفتر افتخارات قرآنی رهپویان

 

قرآن پژوهان پرتلاش کسب مقام برتر ناحیه و راهیابی به مرحله مقدماتی استان را به تمامی عزیزان تبریک میگوییم .

زلالی دریای وحی گوارای وجودتان

ضحی قاسم پور مقام اول رشته حفظ عمومی

زینب خانچی مقام دوم انشای نماز

ستایش دهقانی مقام دوم رشته تفسیر

 

مسابقات قرآن

دبیرستان دخترانه شهدای رهپویان وصال

Pvesal.ir


نظرات