١۴٠٠/١٢/٢۶

کاشت نهال

پیش به سوی تحقق نظام نامه رهپویان وصال

سنت کاشت نهال

 

«أَفَرَأَیتُم مَّا تَحْرُثُونَأَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ* «آیا هیچ درباره آنچه كشت می‌كنید، اندیشیده اید؟!آیا شما آن را می رویانید یا ما می رویانیم؟!

 

هر ساله در تاریخ 15 اسفند که به نام روز درختکاری شناخته می شود، ایرانیان نهال های درخت را به زمین پیر هدیه می دهند. چه خوب است با این آئین همراه باشیم. 

 

 

شورای دانش آموزی

روز درختکاری

مجتمع آموزشی دخترانه شهدای رهپویان وصال

Pvesal.ir


نظرات