١٣٩٨/٠٩/٢١

کسب مقام در مسابقات فوتسال ناحیه

مسابقات فوتسال ناحیه دو به پایان رسید و دختران عزیزمان درخشیدند.

دختران شایسته مقطع متوسطه اول مدرسه رهپویان وصال ، مقام سوم فوتسال در مسابقات ناحیه دو را از آن خود کردند . 

به امید موفقیت روز افزون دختران عزیزمان 

نظرات