١٣٩٨/٠٨/٢١

انتخابات شورای دانش آموزی

انجمن های رهپویانی افتتاح شد!

ابتدا پوستر انجمن های رهپویانی با حضور دکتر مومن زاده رونمایی شد سپس آن دسته از دانش آموزانی که مایل بودند در بخش های مختلف انجمن مسیولیت بپذیرند، در انجمن ها نام نویسی کردند.مسیولین مدرسه با هر کدام از کاندیدها مصاحبه ای ترتیب دادند، در ادامه  افراد تایید شده در تریبون آزاد دانش آموزی طرح و برنامه های خود را برای دانش آموزان مطرح کردند و دانش آموزان سوالات و مشکلات خود را با کاندیدها درمیان گذاشته و پاسخ گرفتند .در پایان انتخابات با شور و نشاط هر چه بیشتر برگزار شد و کاندیدهای برگزیده سوگند یاد کردند.

 

نظرات