١٣٩٨/١٠/١٧

وداع با سردار دل‌ها سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

پیوستن قطره رهپویانی به دریای خروشان ملت...

حضور پُر شور دانش آموزان دبیرستان دخترانه رهپوی وصال در  راهپیمایی وداع با سردار دل‌ها، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

نظرات