ضمن تشکر از حسن انتخاب شما جهت شرکت در برنامه های مهارت محور دبیرستان دخترانه رهپویان وصال .

استمرار فعالیت ها یکی از شروط اصلی موفقیت در امور تربیتی و آموزشی است، مدرسه در تابستان تعطیل نیست وبا اولویت سند تحول بنیادین برنامه های آموزشی ، ورزشی ،علمی ،مهارتی، اقتصادی پیگیری میشود

دبیرستان دخترانه رهپویان وصال در نظر دارد در راستای ساحت های شش گانه ی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در مسیر تحقق نظام نامه ی تعلیم و تربیت این مجتمع فعالیت و برنامه های تابستانه با عنوان تابستان خوشمزه3 در جهت کشف، شناسایی وپرورش استعداد دانش آموزان بپردازد.

یک رهپویانی هیچگاه بی مهارت نمی ماند.

 

جهت اطلاع بیشتر با شماره 09337106244 تماس حاصل فرمایید.


1400/04/07-1400/05/06
حضوری _مجازی
متاسفیم!مهلت ثبت نام تمام شده است